College Council

Sr. No Name of HOD Subject Designation
1 Vd. Kanthi Veena Gullappa Rasashastra & B.K. Chairperson
2 Vd. Patil Monika Suresh Samhita Sidhant Member
3 Vd. Vishwakarma Pankaj Ramacharya Rachana Sharir Member
4 Vd. Shukla Sonali Viraj Kriya Sharir Member
5 Vd. Gayakwad Rita Sudhir Dravyaguna Member
6 Vd. Yesane Sudhir Krishna Rasashastra & B.K. Member
7 Vd. Vishwakarma Naina Pankaj Rog Nidan Member
8 Vd. Pathade Chandrakant Nivruti Swastha Vritta Member
9 Vd. Patil Sanjeevani Shivanand Agad Tantra Member
10 Vda. Chindak Vijayalaxmi Jagannath Prasuti & Striroga Member
11 Vd. Gurav Anand Dadu Kaumar Bhritya Member
12 Vd. Shukla Viraj Vinayak Kayachikitsa Member
13 Vd. Rudrapgol Vijay Shivrudrappa Shalya Tantra Member
14 Vd. Sutar Yuvraj Manohar Shalakya Tantra Member
15 Vd. Gaikwad Tanuja Sanjay Panchkarma Member